​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Evaluering i skoleåret 2015/2016

I skoleåret 2015/16 har fagudvalgene dansk og matematik været udvalgt som fokusfag. Disse fagudvalg har arbejdet med flg.: udvælgelse af evalueringsfokus, gennemførelse af evaluering, konklusion af denne samt udarbejdelse af opfølgningsplan og fremtidigt fokus.