​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Formål

I henhold til vedtægterne er det skolens formål
”at drive privat grundskole med tilknyttet børnehave og 10.klasse efter reglerne i lov om friskoler og private grundskoler.”

Vision

Kirstine Seligmanns Skole vil være blandt Danmarks bedste grundskoler målt på den enkelte elevs udvikling - fagligt og socialt.

Mission

Det er skolens mission, i samarbejde med forældrene, at skabe trygge og udviklende forhold for den enkelte elevs dannelse og faglige udvikling for herved at sikre elevernes uddannelsesparathed i et moderne verdenssamfund.

Værdier og formål

Skolen lægger vægt på:

 • faglighed og kreativitet
 • dialog og samarbejde
 • nysgerrighed, fantasi og engagement
 • ambition og udvikling
 • anerkendelse og ordentlighed
 • gensidig respekt og hensyntagen
 • ansvarlighed og omstillingsparathed

Desuden skal skolen:

 • fremme nyttige kundskaber, gode arbejdsvaner og arbejdsmetoder
 • styrke elevernes individuelle udvikling
 • udvikle og styrke følelsen af fællesskab og samhørighed
 • skabe respekt omkring skolens holdninger og traditioner
 • videregive den danske kulturarv
 • forberede eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund
 • sikre en stadig udvikling af et empatisk lærerteam
 • sikres som en sund og økonomisk stærk virksomhed

Revision

Skolens indberetninger til Undervisningsministeriet vedr. elevtal og økonomi kontrolleres af BDO ScanRevision, der ligeledes reviderer skolens regnskab.​