​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Betaling

Der betales skolepenge 11 gange årligt (juli er betalingsfri).
Skolepenge forfalder til betaling d. 1. i hver af månederne august – juni med sidste rettidige indbetaling d. 5. i måneden.

Skolepengebetalingen bedes foretaget via PBS.

Skolepenge kan også betales ved giroindbetalingskort, som udsendes fra skolen.
I slutningen af juni måned udsendes ét girokort gældende for august måned og i midten af august måned udsendes girokort til resten af skoleårets måneder.

Skolepenge for skoleåret 2018/19 er pr. rate (der er 11 rater):


0. – 10. klasse: 1454,- kr.

Går flere søskende på skolen samtidig, ydes søskendemoderation, idet ældste barn betaler fuld pris, næstældste barn får 25% rabat, tredje barn får 50% rabat. fjerde barn får 75% rabat.

Fripladstilskud

Fra staten stilles der årligt et beløb til rådighed for samtlige landets frie grundskoler til dækning af delvise fripladser.

Fordelingen sker efter retningslinier, skolen modtager fra Privatskolernes Fordelingssekretariat.

Der ydes tilskud ved bruttoindtægtsgrundlag mellem 212.906 kr. og 335.540,- kr. ved 1 barn.
Ved flere børn på skolen stiger indtægtsgrundlaget med ca. 14.000,- kr. pr. barn.

Det maksimale tilskud, som blev ydet i skoleåret 2017/2018, var 3.800,- kr. pr. elev ifb. skolepenge og 2500,- kr. pr. elev ifb. SFO-betaling.

Ovennævnte er gældende for skolepenge og SFO-betaling.

Ansøgningsskema kommer på opslagstavlen på Forældreintra. Sidste frist for ansøgning primo september 2018.

Et evt. fripladstilskud udbetales først i slutningen af skoleåret.

Indmeldelsesgebyr: 500,- kr.