​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Undervisningsministeriet

Kirstine Seligmanns Skoles karaktergennemsnit ligger stabilt og højt placeret i forhold til Danmarks øvrige skoler

Undervisningsministeriet har for nylig udgivet de seneste tal vedr. karakterer på Danmarks skoler.
På ministeriets hjemmeside kan man bl.a. danne sig overblik over den socioøkonomiske reference, som viser, hvordan skolens elever har klaret afgangsprøverne.
Det kan konstateres, at skolens karaktergennemsnit er signifikant højt og ligger på en 15. plads i forhold til landets øvrige skoler. Men det, skolen især hæfter sig ved – og er stolt over, er, at denne placering ikke kun gælder et enkelt år, men at skolen ligger meget stabilt og godt karaktermæssigt over en årrække.

Links til undervisningsministeriets samlede tal og oversigter ses her

Uddrag med oversigt over skoler i Vejle Kommune, som vi sammenligner os med, ses her