​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Forældresamarbejdet

Klasseforældremøde afholdes normalt om efteråret.
Det er klasselæreren, der indbyder og koordinerer mødet, så der bliver plads til at drøfte de anliggender, som lærerne og forældrene ønsker.

Konsultation/skole-hjem-samtale
finder sted den første onsdag i månederne oktober, november, december, februar, marts, april og maj fra kl. 17.30 – 19.00.
Alle lærere er tilstede på skolen, og forældrene kan frit henvende sig for at høre nærmere om et fag eller andet vedrørende undervisningen.
Hvis der er behov for en længerevarende samtale mellem hjem og skole, kan den finde sted på et andet aftalt tidspunkt.

Børnehaveklassernes skole-hjem-samtaler foregår to gange årligt.
Børnehaveklasselederne inviterer forældre til en efterårs- og en forårssamtale i løbet af 0. klasse. Her vil barnets aktuelle standpunkt og udviklingspunkter blive belyst udfra KTI, Læseevaluering og daglige observationer.

Kontaktbogen/forældreintra anvendes til korte beskeder og forespørgsler. Meddelelse om sygdom sker gennem kontaktbogen.

Telefonen er ofte praktisk at bruge, men man bør være opmærksom på, at modtageren af opkaldet kan være optaget af private gøremål og derfor ikke har nemt ved at føre den ønskede samtale.
Ligegyldig hvilken form for forældresamarbejde det drejer sig om, er det vigtigt at lytte opmærksomt til de udtalelser, der bringes frem. Skolens primære mål er naturligvis at undervise i fag og dannelsesmæssige temaer ud fra den målsætning, der er nedfældet for Kirstine Seligmanns Skole.

Hvis eleven og hjemmet ikke accepterer dette forhold og ønsker at sætte en anden dagsorden, er det vigtigt at dialogen herom finder sted på en sådan måde, at den daglige undervisningssituation ikke belastes.
Også derfor er det godt at anvende de formaliserede samarbejdsorganer og fremgangsmåder.

Forældresamarbejdet er oftest fyldt med varme og glæde over, at ting kan lykkes, at meget blot glider af sted i den rigtige retning, og så er det godt at høre andre voksnes iagttagelser om det, man er optaget af.