​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Skole- hjemsamarbejde

Klasseforældremøder

Der afholdes ét årligt klasseforældremøde i løbet efteråret. Klasselæreren indkalder, og det er aftalt i lærerrådet, hvilke faglærere, der deltager. Klasselæreren er ”vært”.
De deltagende lærere har tildelt tid til fælles forberedelse af mødet.

Klasseforældremøderne fungerer dels som informationsmøder og dels som møder, hvor drøftelser af aktuelle ting vedr. årgangen/klassen er på dagsordenen.
På klasseforældremøderne vælges repræsentanter til skolens Initiativråd, og endvidere kan klassens forældre danne et forældreråd, der kan tage sociale initiativer vedr. klassen.

Konsultation/ skole-hjem-samtaler

Den første onsdag i måneden er der åbent hus på skolen fra kl. 17.30-19.00, så forældre og evt. elever kan konsultere de lærere, som de ønsker at tale med.

Konsultationerne anvendes af mange forældre, der ønsker at følge op på skriftlige udtalelser o. lign. Konsultationerne om efteråret er de mest besøgte.
Det skønnes, at en del telefonopringninger overflødiggøres p.g.a. konsultationerne.

Kontaktbogen

Kontaktbogen anvendes til små korte beskeder mellem skole og hjem vedr. fx sygdom eller lektier.

Nogle forældre bruger kontaktbogen flittigt. Andre kun sjældent.

Telefon/sms

Telefonen benyttes som den hurtige ”her-og-nu”-kontaktmulighed, når skolen eller forældrene har brug for at komme i kontakt med hinanden.

Telefonen er god til korte informationer.
Nogle anvender også sms-muligheden, hvis det er aftalt.

Mails

Forældrene har mulighed for at sende mails til skolens mailadresse. Enkelte anvender denne kontaktmulighed i forbindelse med elevers sygefravær eller ønske om fritagelse fra undervisningen.

Skoleintra/forældreintra

Forældreintra anvendes på alle årgange.