​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Ledige pladser i 10. klasse på Kirstine Seligmanns Skole i skoleåret 2018/19


- Du kan nå det endnu

Kunne du tænke dig at gå i 10. klasse på en skole med høj faglighed, engagement og med klare forventninger og rammer til dig som elev?

Vi tilbyder et år, hvor du har mulighed for at dygtiggøre dig i de obligatoriske fag: dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, historie og idræt.
Fysik er et tilbudsfag hos os, som de fleste vælger.
Desuden tilbyder vi valgfagene psykologi og økonomi.

Måske ønsker du at gå i 10. klasse, fordi du vil ”ruste dig” ekstra til at blive klar til en ungdomsuddannelse; det kan være dine karakterer, der skal løftes, det kan også være dine personlige eller sociale kompetencer, der skal arbejdes med.
Vi har niveaudelt undervisning i fagene: matematik, engelsk og tysk.
Det betyder, at du kommer til at sidde på et hold, hvor undervisningen er tilpasset dit niveau, og du dermed får mulighed for at yde dit bedste.

Måske skulle du tage et kig på vores skole?

Vi tilbyder:

-​God undervisning

-​Klare rammer og forventninger

-​Dygtige og engagerede lærere

-​Introtur

-​Lejrskole i Berlin

-​Brobygning på ungdomsuddannelserne

-​En skole med traditioner, fællesskab og sammenhold

-​Kønsopdelt idrætsundervisning

Vi forventer at du:

-​Har lyst til at gå netop på vores skole

-​Laver dine lektier og overholder aftaler

-​Bakker op om skolens traditioner, værdier og fællesskab

-​Respekterer skolens ansatte og øvrige elever

-​Har interesse i at opøve de kompetencer, du trænger til at forbedre

-​Deltager i introtur og lejrskole​

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, kan du kontakte skolen og få en snak med viceskoleleder Vibeke Juul Johansen.