​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Generelt om fagene

​Hovedparten af undervisningsfagene for eleverne i 1. - 10. klasse er obligatoriske - også tysk. En plan over antallet af timer/fag på de enkelte klassetrin kan ses på timefordelingsplanen.


Yderligere kan oplyses:

1. klasse:
“Fortællefag” dækker over den nordiske mytologi og gamle konge-og heltesagn.

Der undervises i engelsk i en lektion ugentlig.

8. - 10. klasse:
I matematik, engelsk og tysk undervises de enkelte årgange på hold, der er inddelt efter elevernes forskellige niveau.


8. klasse:

Goethe tysk

I samarbejde med Goethe Instituttet i Tyskland tilbydes på 8. årgang mulighed for at tage et Goethe certifikat.

9. klasse:
Fysik/kemi er niveaudelt på 9. klassetrin ved, at der tilbydes en ekstra times undervisning til elever, der skønnes at have gavn af denne ordning.

De niveaudelte hold sammensættes af lærerne ud fra det kendskab, man har til elevernes faglige formåen og deres arbejdsform.
Ligegyldigt hvilket niveau eleverne er blevet undervist på i 9.kl., går de op til den samme prøve, FP9.

Cambridge English

I samarbejde med Cambridgeinstituttet tilbydes på 9. årgang mulighed for at tage First Ceritficate inden for Cambridge engelsk. 

 
Cambridgecertifikat

Psykologi

I 10. klasse tilbydes psykologi.

​Unge og økonomi

I 10. klasse tilbydes valgfaget Unge og økonomi.

Mellemtimer:

Hvis der i forbindelse med skemalægningen opstår mellemtimer i de yngste elevers skema, får klassen/holdet tildelt en lærer, der kan give disse mellemtimer indhold.