​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Undervisningsmiljøvurdering

I januar 2016 gennemførtes den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering af elevernes fysiske, psykiske og æstetiske miljø.
Vurderingen indeholdt følgende fire faser:

  • Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
  • Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
  • Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
  • Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Skolens kommentarer, konklusion, opfølgningsplan mv. kan læses her

Overordnet set konkluderes det, at undervisningsmiljøet på skolen er særdeles tilfredsstillende, og elevernes trivsel er rigtig god.