​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Evaluering i skoleåret 2016/2017

​I skoleåret 2016/17 har fagudvalgene dansk, engelsk, matematik og naturfag været udvalgt som fokusfag. 

Disse fagudvalg har arbejdet med flg.: udvælgelse af evalueringsfokus, gennemførelse af evaluering, konklusion af denne samt udarbejdelse af opfølgningsplan og fremtidigt fokus. 

​Forklaring vedr. evaluering i naturfag:

Naturfag 1.-6. årgang har gennemført evaluering i indeværende skoleår.

Naturfag 7.-9. årgang har gennemført evaluering om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen i forhold til den nye fælles naturfaglige prøve, der omfatter fagene: fysik/kemi, biologi og geografi.
​Fagudvalget har inddraget erfaringerne fra sommerens afsluttende prøver i evalueringen.
​(Evalueringen er lagt på hjemmesiden medio september).

​​

​Se fanebladene: 

Evaluering dansk 2016/17 

Evaluering engelsk 2016/17

Evaluering matematik 2016/17

Evaluering naturfag 2016/17