​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Historie

I 1882 startede frk. Kirstine Seligmann undervisningen af 4 drenge i sine forældres hjem, Vejle Sålelæderfabrik på Sønderbro.
De 4 drenge skulle forberedes til optagelse i Latinskolen.


Få år senere flyttede Kirstine Seligmann sin undervisning til lejede lokaler - først i Vestergade, senere i Staldgårdsgade.

I 1894 optoges også piger i skolen – efter pres fra flere forældre.
Den 26.oktober 1895 indviedes skolens skolens nuværende hovedbygning i Herslebsgade 3. Den oprindelige hovedbygning havde 2 etager med en uudnyttet tagetage.
I 1898 blev taget hævet og 3. etage bygget på.

I 1931 oprettede frk. Seligmann børnehave i ejendommen Nutzhornsgade 7, som hun også ejede. Børnehaven nedlagdes igen i 1939, hvorefter bygningen blev indrettet til undervisningsbrug.

I 1932 – 33 byggedes gymnastiksal bagest i skolegården.

Skolebestyrer Arne Spanner, som også ejede Nørrebrogade 12, lod i 1950 en tilbygning til gymnastiksalen opføre på sit jordareal.
I 1953 købte skolebestyrer Else Spang Hansen skolen af fru Agnes Spanner og bosatte sig i den øverste etage af Herslebsgade 3.

I 1958 oprettede skolen Vejles første skolepatrulje.

I 1967 overgik skolen til Selvejende Institution, og Vejles første børnehaveklasse blev oprettet på Kirstine Seligmanns Skole.

I 1970 flyttede Else Spang Hansen fra skolen og gik på pension, og øverste etage blev indrettet til undervisningsbrug.

D. 1. august 1980 blev skolens SFO oprettet.

I årene 1982 – 1991 opkøbte skolen ejendommen Herslebsgade 5/Nutzornsgade 1
(den tidligere KFUM-bygning) og Nutzornsgade 3, 5 og 9 samt det jordareal, som gymnastiksalstilbygningen lå på. KFUM-bygningen sikrede skolen plads til indretning af et musiklokale på 3. sal, billedkunstlokale og håndarbejdslokale på 2. sal, skolebibliotek og EDB-lokale på 1. sal samt hjemkundskabslokale i stueetagen.

Husene i Nutzhornsgade samt den gamle gymnastiksal med tilbygning blev i foråret 1995 revet ned for at give plads til en ny idrætshal samt 2 lokaler – det ene er nu biologi-, det andet fysiklokale.

I foråret 2000 købte skolen Nørrebrogade 12 for at sikre skolen udvidelsesmuligheder på længere sigt. Huset blev nedrevet sommeren 2010 og genopbygget igen som en tidssvarende bygning i 4 etager. Undervisningsministeren indviede bygningen den 25. marts 2011.

D. 1. april 2011 oprettede skolen Førskoleordning.

Den 1. juli 2012 købte skolen Worsaaesgade nr 6, der tidligere var hjemsted for Vejle Gymnasium og siden en del af det kommunale skolesystem først under navnet Worsaaesgade Skole senere Charlotteskolen.

D. 1. januar 2013 købte skolen hjørneejendommen "Ankerhus", Nørrebrogade 14.

I februar 2015 købte skolen ejendommen Worsaaesgade 2, hvor Kirstine Seligmanns Børnehave åbnede d. 1. august 2016. Der er 40 børn i børnehaven.

Skolens bestyrere / skoleledere:

1882 - 1934 Kirstine Seligmann
1934 - 1952 Arne Spanner
1952 - 1953 Agnes Spanner
1953 - 1970 Else Spang Hansen
1970 - 1979 Olav Gamdrup
1979 - 2001 Bent Holm
2001 - 2009 Inger Marie Holck
2009 - Tommy Kristensen