​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

10. klasse ​

Kunne du tænke dig at gå i 10. klasse på en skole med høj faglighed, engagement og med klare forventninger og rammer til dig som elev?

Vi tilbyder et år, hvor du har mulighed for at dygtiggøre dig i de obligatoriske fag: dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, historie og idræt. Fysik er et tilbudsfag hos os, som de fleste vælger.
Desuden tilbyder vi valgfagene: psykologi og økonomi.

Måske ønsker du at gå i 10. klasse, fordi du vil ”ruste dig” ekstra til at blive klar til en ungdomsuddannelse; det kan være dine karakterer, der skal løftes, det kan også være dine personlige eller sociale kompetencer, der skal arbejdes med.
Vi har niveaudelt undervisning i fagene: matematik, engelsk og tysk.

Det betyder, at du kommer til at sidde på et hold, hvor undervisningen er tilpasset dit niveau, og du dermed får mulighed for at yde dit bedste.​​​​​

Et af de indbydende grupperum til 10. årgang​

Vi forventer at du:

 • Har lyst til at gå netop på vores skole
 • Laver dine lektier og overholder aftaler
 • Bakker op om skolens traditioner, værdier og fællesskab
 • Respekterer skolens ansatte og øvrige elever
 • Har interesse i at opøve de kompetencer, du trænger til at forbedre
 • Deltager i introtur, lejrskole, skolefest mv.​

Caféområdet på 10. klasses fælles gangareal​

Olympiastadion i Berlin er normalt én af de attraktioner, der besøges, når 10. årgang er på lejrskole ugen efter efterårsferien.​

OSO-opgaven (obligatorisk selvvalgt opgave)

I januar arbejdes med OSO-opgaven, som handler om, at eleven får indsigt i uddannelsesforløb og jobfunktioner inden for et selvvalgt område.
​Der udarbejdes en opgave med efterfølgende fremlæggelse og bedømmelse.

Hensigten med opgaven er at give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager udgangspunkt i tanker omkring fremtidigt uddannelsesvalg, uddannelsesplan og aktiviteter, der knytter sig hertil, f.eks. erhvervspraktik, uddannelsesbesøg, kammerater og familie. 

UU-vejledning

Uu-vejleder Bodil Maack varetager uu-vejledningen på 10. årgang.​

Brobygning

Der er obligatorisk brobygning på ungdomsuddannelserne i uge 48.​

Terminsprøver

Der afholdes to terminsprøver i løbet af skoleåret.
​Den ene i uge 41, op til efterårsferien. Den anden i uge 6, op til vinterferien.

Der arbejdes i fysiklokalet​

Vi tilbyder:

 • God undervisning
 • ​Indbydende klasselokaler og grupperum
 • Opkobling på skolens net og Office 365
 • Klare rammer og forventninger
 • Dygtige og engagerede lærere
 • ​Introtur
 • Lejrskole i Berlin
 • Brobygning på ungdomsuddannelserne
 • En skole med traditioner, fællesskab og sammenhold
 • ​Kønsopdelt idrætsundervisning​

Introtur

I slutningen af august måned drager 10. årgang​ på introtur/"ryste-sammen-tur". På billedet er der klar til afgang på parkeringspladsen foran skolen.

Introturen strækker sig over to skoledage, hvor der er fokus på fællesskab og samarbejde.

Lejrskole i Berlin

I uge 43, ugen efter efterårsferien, drager 10. årgang på lejrskole i Berlin.

Vi får indtryk af byens "puls", besøger historiske seværdigheder, mindesmærker og andre attraktioner.

Alexanderplatz med Fernsehturm i baggrunden, som 10. årgang plejer at besøge bl.a. for at skabe overblik over, hvordan Berlin hænger sammen, men også for at nyde udsigten.