​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Temadage 2020

Temadagene foregik i dagene d.15.-17. januar.

Dagene var præget af engagerede elever og personale - og en positiv og god stemning, som det tydeligt fremgår af billederne.

Der blev arbejdet med forskellige temaer på de forskellige trin:

0.-3. årgange arbejdede bl.a. med temaerne "Nye fællesskaber og robusthed". Et af højdepunkterne var bl.a. en fælles tur til Trelde Næs.​

4.- 6. årganges temaer var "Samarbejde og gruppearbejde". Her gennemførtes forskellige konkurrencer og dyster, bl.a. en  Snickersturnering.

7. årgang fordybede sig i faget hjemkundskab, som er prøvefag i næste skoleår. Mexicansk og italiensk mad var fokusområder.

8. årgang havde "kulturdage", hvor der blev arbejdet projekt-og problemorienteret med gennemførelse af miniprojektet "Danskhed".

9. årgang arbejde med den fællesfaglige naturfagsprøve. Her afsluttedes med prøveeksamener, hvor udvalgte grupper fik afprøvet prøveformen.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​