Temadage 2019

Mandag d. 21. januar til onsdag d. 23. januar blev der afholdt temadage på Kirstine Seligmanns Skole.

Skolen sydede af liv. Eleverne viste stort engagement og mange udtrykte begejstring for at arbejde på andre måder, med elever fra andre klasser mv.

Der blev arbejdet trinvis med forskellige fokuspunkter:


Indskoling:
​Udeliv m. elevens alsidige udvikling i centrum. Her tog klasserne ud i naturen, hvor der bl.a. blev lavet bålmad, leget og eksperimenteret m.m.


Mellemtrin:
​Dannebrog og Danmark. Her blev opført skuespil over legenden om Dannebog, produceret en flot tidslinje, der nu findes på biblioteket i Herslebsgade, designet flag, sunget, lavet mad i skolekøkkenet m.m.


Udskoling:

7.-8. årg: Naturfag m. projektorienterede værksteder. Her fik eleverne afprøvet mange forskellige arbejdsformer, både fysiske øvelser med pulsmåling, forsøg med rensning af forurenet vand m.m.

9. årg: Fokus på naturfagsprøven. Her arbejdede eleverne med opstilling af problemformulering, forsøg, teorier, fremlæggelser mv.

10. årgang arbejde med OSO-opgaven, som munder ud i fremlæggelser d. 31. januar -1. februar.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej