​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Temadage 2019

Mandag d. 21. januar til onsdag d. 23. januar blev der afholdt temadage på Kirstine Seligmanns Skole.

Skolen sydede af liv. Eleverne viste stort engagement og mange udtrykte begejstring for at arbejde på andre måder, med elever fra andre klasser mv.

Der blev arbejdet trinvis med forskellige fokuspunkter:


Indskoling:
​Udeliv m. elevens alsidige udvikling i centrum. Her tog klasserne ud i naturen, hvor der bl.a. blev lavet bålmad, leget og eksperimenteret m.m.


Mellemtrin:
​Dannebrog og Danmark. Her blev opført skuespil over legenden om Dannebog, produceret en flot tidslinje, der nu findes på biblioteket i Herslebsgade, designet flag, sunget, lavet mad i skolekøkkenet m.m.


Udskoling:

7.-8. årg: Naturfag m. projektorienterede værksteder. Her fik eleverne afprøvet mange forskellige arbejdsformer, både fysiske øvelser med pulsmåling, forsøg med rensning af forurenet vand m.m.

9. årg: Fokus på naturfagsprøven. Her arbejdede eleverne med opstilling af problemformulering, forsøg, teorier, fremlæggelser mv.

10. årgang arbejde med OSO-opgaven, som munder ud i fremlæggelser d. 31. januar -1. februar.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​