Nyt skolekøkken

Det har længe været et stort ønske at renovere og ombygge skolekøkkenet.

Ønsket er nu gået i opfyldelse.

I forsommeren og sommerferien har håndværkerne knoklet, så lokalet kunne stå klar til undervisning fra skoleårets start.

Lokaler er slået sammen, nyt udsugningsanlæg, nye el-, vand- og varmeinstallationer er installeret, gulve og lofter er udskiftet, nye køkken- og skabselementer er etableret. 

Faglærerne har, sammen med eleverne, sorteret, pakket ned og ønsket nye remedier, som er indkøbt og pakket ud.

Efter sommerferien kunne skolen byde eleverne velkomne i de indbydende, moderne og undervisningsmæssigt "toptunede" lokaler.

​Med Undervisningsministeriets krav om indførelse af praktisk-musiske valgfag på 7.-8. årgang, med afsluttende afgangsprøve for nogle år siden, er behovet for et nyt, tidssvarende skolekøkken vokset.

Som det fremgår af billederne, er der god plads og lækre faciliteter, som understøtter elevernes udbytte af undervisningen.

Klassen, som ses på billederne, var den første, der havde undervisning i køkkenet, de var glade og kastede sig, sammen med deres lærer, straks over madlavningen.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej