​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Vision, mission, mål

Vision:
At fremme barnets personlige udvikling i et forpligtende fællesskab

Mission:
At det enkelte barn bliver den bedste version af sig selv

Mål


Barnet i fokus:
-at fremme det enkelte barns selvværd, udvikle barnets lyst til læring og til at udtrykke sig, samt at styrke barnets sociale sider til gavn for fællesskabet.

Struktur:
Strukturen i børnehaven er målrettet færdighederne i leg og læring. Vi udfordrer børnene i at lytte, tale, bevæge sig, synge, spille musik, blive miljøbevidste og få kulturel bevidsthed. Børnene vil møde bogstaver og tal, tegneøvelser, billeder og figurer. Børnene møder lege, bevægelse, billedkunst, ture ud af huset og mangeartede kreative aktiviteter. Den årlige aktivitetsplan udarbejdes efter Undervisningsministeriets overordnede pædagogiske mål for: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Forundring:
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og den konkrete børnegruppe, skaber trygge og innovative rammer, hvor barnet til stadighed udfordres til at undersøge omverdenen, sig selv og det at gå på opdagelse og forundres.

Socialt:
Det sociale mål er, at børnene føler sig trygge og bliver en del af fællesskabet, at børnene kan aflæse andres mimik, kropssprog og situationsafhængige signaler. Børnene udfordres og støttes i at udtrykke omsorg, omtanke, medfølelse og forståelse for forskellighed gennem samarbejdsøvelser og generel deltagelse i leg og fællesskab med andre.

Samarbejde:
Forældre, sundhedsplejerske, talepædagog, PPR samt skolen er vigtige samarbejdspartnere for børnehavens ansatte, for at få en optimal forståelse af det enkelte barn og dets situation.