​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Vejle kommunes ordinære tilsyn I kirstine seligmanns børnehave

Deltagere fra dagtilbuddet: Anne­-Dorthe Rasztar (afdelingsleder) og Mich Klausen (formand for Forældreindflydelsesorganet)

Navn på tilsynsførende: Jørgen Nitschke og Lene Vemmelund Dato for tilsyn: 10. marts 2016.

Sammenfatning/primære opfølgningspunkter til næste tilsyn:

Institutionen fremstår lys og æstetisk med gode lege-­ og læringsmiljøer.
Vedtægten og personalenormeringen er efter retningslinjer.
Der er høj trivsel blandt børn, personale og forældre.

Læreplanen er undervejs, og der skal være opmærksomhed på systematisk pædagogisk refleksion for de mål, der sættes i Læreplanen og den efterfølgende evaluering til dokumentation af børnenes læring.

Legepladsen er ny og har fornylig haft tilsyn af legeplads inspektøren fra Dagtilbudsafdelingen.