​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Krop og Bevægelse

Handler om at skabe rammer for kroppens motoriske og bevægelsesmæssige udvikling, at fokusere på fysisk og psykisk sundhed, at arbejde med kroppen som sanseapperat, og at barnet opnår kropslig selverkendelse

Læringsmål

I Kirstine Seligmanns Børnehave ønsker vi at...

 • Barnet skal opleve glæde ved egen krop
 • Barnet skal opleve glæde ved at bevæge sig og udvikle motoriske kompetencer
 • Barnet bliver selvhjulpent og oplever glæde ved selv at kunne mestre
 • Barnet skal udvikle respekt for egen og andres kropslighed
 • Barnet skal afprøve og erfare gennem kropslig handling
 • Barnet bliver stimuleret fin-og grovmotorisk
 • Barnet skal gøre erfaringer med forskellige tempi, ro og fordybelse kontra aktivitet og bevægelse


Tiltag

Det gør vi ved at....

 • Følge op tidligere daginstitutioners overlevering af det enkelte barn
 • Tænke bevægelsesudfordringer ind i hverdagen og have bolde, hængekøje, områder,  der må tumles på, motorikrum osv. som en del af institutionen
 • Lade børnene være aktive ved tøj af og på, vaske hænder osv.
 • Have ugentlige idrætstimer
 • Køre på mooncar, tage "kørekort"
 • Skabe plads for vilde og kropslige tumlelege
 • Skabe rum for stilleleg og afslapning
 • Udforske og afprøve det fysiske miljø omkring børnehaven ved at bruge skov, natur, nærmiljø og legeplads, i alt slags vejr, året rundt
 • Give børnene erfaringer med mange forskellige materialer
 • Hjælpe barnet med at sætte ord på, hvad der er rart, og hvad der ikke er rart, så det dermed kan sætte personlige grænser
 • Støtte forældrene i, at deres barn kan selv​
 • Klippe/klistre, male og forme med børnene

Tegn

Vi er på rette vej, når børnene....

 • Er kropsligt aktive og udforskende
 • Viser glæde ved egen krop og mestring
 • Kan og vil selv
 • Har bevidsthed om og kendskab til egen krop
 • Har en sund og naturlig motorisk udvikling
 • Har personlige grænser og kan give udtryk for dem
 • På eget initiativ tegner, skriver, former, klipper og klistrer


Og når de voksne......

 • Har det sjovt sammen med børnene i fysiske aktiviteter
 • Er aktive udenfor, sanser og aktivt bruger det fysiske nærmiljø i og omkring børnehaven, sammen med børnene
 • Opmuntrer og støtter børnene i deres fysiske udfoldelse
 • Kan rumme stille/vilde lege
 • Kan skabe god stemning og være nærværende under måltider
 • Giver sig tid til og støtter børnenes selvstændighed
 • Sætter ord på og understøtter kropslige begreber


Metoder:

 • Motoriktest
 • Blyantsdans
 • Mooncarkørekort
 • Børn og seksualitet - folder til forældre
 • SMTTE på respekt for egen og andres kropslighed
 • Legegruppe
 • KTI

Revideret d. 30.5.18​