​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Sociale kompetencer

Handler om at skabe rammer for barnets udvikling af fællesskaber, relationer og dagligt samspil mellem mennesker; at kunne udvise empati, sympati, at kunne knytte sig til andre, og at børn møder demokratiet og lærer dets grundlæggende værdier at kende

Læringsmål
I Kirstine Seligmanns Børnehave ønsker vi at…

 • Barnet skal gøre erfaringer med at fungere i et udviklende fællesskab med andre
 • Barnet skal udvikle konstruktive tilknytningsrelationer til børn og voksne
 • Barnet skal være en aktiv deltager i fællesskabet
 • Barnet skal opleve tryghed i relationen til både børn og voksne
 • Barnet igennem leg, samvær og aktiviteter udvikler sociale kompetencer
 • Barnet knytter venskaber på kryds og tværs af køn, grupper og forskellighed
 • Vi som voksne viser empati og er gode og sunde rollemodeller

Tiltag
Det gør vi i ved at….

 • Have en struktureret og genkendelig hverdag
 • Børnehaven er funktionsopdelt, så det enkelte barn, i stor udstrækning, kan navigere efter egne behov
 • Dyrke fællesskabet såsom ture ud af huset, faste grupper/pladser og samarbejdsaktiviteter
 • Dele børnene op i mindre grupper, ved aktiviteter og leg
 • Støtte og udvikle børnenes venskaber/legeaftaler på kryds og tværs af køn, grupper og forskellighed
 • Inddrage barnet i alderssvarende opgaver
 • Støtte og hjælpe barnet med at håndtere konflikter
 • Sætte ord på barnets handlinger, følelser og initiativer
 • Støtte barnet i at følge eget initiativ og dets interesse i at følge andres
 • Støtte, rumme og guide barnet gennem frustration
 • Støtte barnet i at vente efter tur og i at lytte til hinanden og samarbejde
 • Støtte det stille barn i at komme på banen og gøre egne ideer interessante, i forhold til fællesskabet
 • Hjælper det initiativrige barn, med at få øje på og lytte til de andre børns initiativer
 • Have det enkelte barns trivsel/udvikling som punkt til personalemøder

Forældreinvolvering

Forældre bevidstgøres gennem…

 • Dokumentation
 • Forældresamtaler
 • Hverdagsoverlevering
 • Social pejling mod (nye) legeaftaler
 • Legeliste med navne og billeder

Tegn
Vi er på rette vej, når børnene…​

 • Deltager ligeværdigt i fællesskabet
 • Tager initiativ og derved bliver interessante i forhold til de andre børn
 • Har et tilhørsforhold til både børn og voksne
 • Formår at sige til og fra
 • Leger godt sammen
 • Venter efter tur, samarbejder
 • Er opmærksomme og lytter
 • Viser glæde ved sig selv, hinanden og fællesskabet
 • Kan møde andres følelsesmæssige udtryk og behov, og selv vise samme
 • Er glade for at komme i institutionen
 • Er nysgerrige og udforskende sammen
 • Løser konflikter
 • Hjælper hinanden

og når de voksne…

 • Løfter stemning, så man får lyst til at være en del af fællesskabet
 • Giver plads og mulighed for børnenes leg
 • Kan rumme de store følelser, der kommer til udtryk
 • Føler et tilhørsforhold til gruppen
 • Lever sig ind i børnenes behov, initiativer og leg
 • Ser det enkelte barns ressourcer og potentiale
 • Kender egne ressourcer og eget potentiale
 • Flytter sig pædagogisk

Metoder:

 • OL (mini) som relationsskabende i opstart
 • Den gode stol, venskabstegninger
 • Sociogram
 • Børneinterviews
 • Legegruppe inspireret af Susan Hart

Revideret d. 7.1.19

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​