​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Natur, udeliv og science

Handler om at skabe rammer for barnets udvikling af erfaringer med naturens mangfoldighed, nysgerrighed på spændende naturfænomener, skærpede sanser og forståelser og respekt for naturen

Læringsmål
I Kirstine Seligmanns Børnehave ønsker vi at…

 • Børnene skal opleve glæde ved at være i naturen
 • Børnene skal opleve naturen på forskellige årstider, og i al slags vejr
 • Naturen skal være en kilde til leg, udforskning og motorisk udfoldelse
 • Børnene skal have førstehåndsoplevelser med naturens dyr, planter og materialer
 • Børnene udvikler respekt for naturen og dens elementer

Tiltag

Det gør vi ved at…

 • Bruge natur og nærmiljø året rundt
 • Komme ud i naturen i al slags vejr og på alle årstider
 • Lade børnene pjaske i vandpytter, kravle i det dugvåde græs, klatre på træstammer, plaske med mudder, rode efter biller og kryb i jorden og under bark, spise brombær i skoven, etc.
 • Have rugekasser, når det er muligt
 • Fange haletudser og følge deres udvikling
 • Arrangere haveuger
 • ”Plant en have” – bedsteforældredag i foråret
 • Tage naturen med hjem i institutionen
 • Have emner om dyr
 • Jævnligt tage til Givskud ZOO og snakke om dyrene
 • Benytte bålpladsen jævnligt
 • Tilbyder træværksted med voksenopsyn
 • Sylte indsamlede bær og frugter

Forældreinvolvering

Forældre bevidstgøres gennem..

 • Dokumentation og refleksion
 • Anbefalinger om naturbesøg

Tegn

Vi er på rette vej, når børnene…

 • Gerne vil lege ude i al slags vejr
 • Kan lide at komme med i skoven
 • Trygt, udforskende og nysgerrigt begiver sig ud i naturen
 • Ved hvordan de finder frem til biller, bænkebidere, regnorme etc.
 • Udfordrer sig selv motorisk udendørs
 • Kan kende og sætte ord på vejret, naturen, dyrene og de tilhørende begreber
 • Tager naturen med hjem, i form af blade, blomster, grene, sten etc.
 • Kan genkende steder, hvor vi kommer meget i naturen
 • Kan lide de sanseoplevelser, det giver at færdes i naturen, i al slags vejr
 • Kan kende forskel på forskellige naturmaterialer
 • Kan håndtere forskelligt værktøj under opsyn
 • Spørger til ingredienserne i madvarerne


Og når de voksne…

 • Viser engagement ved at være i naturen og er gode rollemodeller
 • Prioriterer at bruge det udendørs rum i det pædagogiske arbejde
 • Har viden om og interesse for naturen, og formår at formidle dette til børnene
 • Sætter ord på vejret, naturfænomener og alle de begreber der knytter sig hertil
 • Bruger naturen og elementer herfra til at skabe stemning, bevidsthed og opmærksomhed omkring temaer, årstider etc.

Metoder

 • ​Skraldtjek på Økolariet

Revideret d. 7.1.19

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​