​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Kultur, æstetik og fællesskab

Handler om at skabe rammer for fokus på kunst, kultur, mangfoldighed og forskellighed

Læringsmål

I Kirstine Seligmanns Børnehave ønsker vi at…

 • Synliggøre og dyrke traditioner, fødselsdage, højtider, årstider, fastelavn
 • Børnene skal gøre erfaringer med mange forskellige materialer i den kreative proces
 • Børnene skal opleve og gøre erfaringer med mange forskellige kulturelle og kreative udtryksformer
 • Skabe gode rammer for rolle- og dramalege
 • Have fokus på den børneskabte kultur
 • Inddrage børnene for den omkringliggende kultur
 • Præsentere børnene for forskellige kulturer i verden

Tiltag

Det gør vi ved at…

 • Have faste traditioner i forbindelse med højtider og fødselsdage, der fejres i børnehaven
 • Have samling hver dag, hvori elementer som fortælling, rim, remser og sang kan indgå
 • Have udklædningstøj, tasker og andet tilgængeligt for børnenes rollelege
 • Lave aktiviteter, hvor børnene får erfaringer med mange forskellige materialer, såsom at tegne, male, klippe, klistre, save, hamre og bage
 • Have skolens værdier med at give hånd og de sociale spilleregler.
 • Læse, synge, og lave rim og remser sammen med børnene
 • Dyrke den musik, eller de rollefigurer som børnene er optagede af
 • Faste musiktimer på skolen
 • Hjælpe børnene til at fastholde den børneskabte kultur, såsom hvor det bedste vinkevindue er
 • Give børnene indsigt i hvorfor vi fejrer forskellige højtider, besøg i kirken m.m.
 • Tage på kunstmuseum
 • Præsentere børnene for en række gamle lege de kan tage med videre

Forældreinvolvering

Forældre bevidstgøres gennem…

 • Kunstfernisering i børnehaven
 • Lucia- og lanterne forælderkaffearrangementer
 • Fødselsdagsfortællingen, forfattet af forældre (oplæses på barnets fødselsdag)
 • Besøg af forældre fra andre kulturer

Tegn

Vi er på rette vej, når børnene…

 • Genkender og aktivt deltager og tager initiativer i vores daglige samling
 • Udviser glæde og genkendelighed i forhold til de traditioner vi har, i forbindelse med højtider og fødselsdage
 • Klæder sig ud, danser og synger som en naturlig del af deres leg
 • Fordyber sig i aktiviteter, hvori der indgår forskellige materialer
 • Naturligt bruger bøger i deres daglige aktiviteter
 • Har en genkendelig børnekultur
 • Bliver nysgerrige på kunstneriske udtryk

Og når de voksne…

 • Synes det er sjovt og er gode til at skabe stemning i forhold til traditionerne i huset
 • Kan lide at bruge forskellige udtryksformer i det daglige arbejde, som fortælling, dramalege, sang og dans
 • Formidler forskellige historier, rim og remser
 • Tilbyder forskellige aktiviteter med kreative udtryksformer
 • Følger barnets spor og engagerer sig i den børneskabte kultur

Metoder

 • SMTTE-model på emnerne Kunst og kultur, Troldene i eventyrskoven og på Påske
 • DR´s U-landskalenders læringsmateriale

Revideret d. 7.1.19

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​