​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Krop, sanser og bevægelse

Handler om at skabe rammer for kroppens motoriske og bevægelsesmæssige udvikling, at fokusere på fysisk og psykisk sundhed, at arbejde med kroppen som sanseapperat, og at barnet opnår kropslig selverkendelse.

Læringsmål
I Kirstine Seligmanns Børnehave ønsker vi at…

 • Barnet skal opleve glæde ved egen krop
 • Barnet skal opleve glæde ved at bevæge sig, og udvikle motoriske kompetencer
 • Barnet bliver selvhjulpent og oplever glæde ved selv at kunne mestre
 • Barnet skal udvikle respekt for egen og andres kropslighed
 • Barnet skal afprøve og erfare gennem kropslig handling
 • Barnet bliver stimuleret fin- og grovmotorisk
 • Barnet skal gøre erfaringer med forskellige tempi, ro og fordybelse kontra aktivitet og bevægelse

Tiltag
Det gør vi ved at…

 • Følge op på tidligere daginstitutioners overlevering af det enkelte barn
 • Tænke bevægelsesudfordringer ind i hverdagen og have bolde, hængekøje, områder der må tumles på, motorikrum osv. som en del af institutionen
 • Lade børnene være aktive ved tøj af og på, vaske hænder osv.
 • Have ugentlige idrætstimer
 • Køre på mooncar, tage ”kørekort”
 • Skabe plads for vilde og kropslige tumlelege
 • Skabe rum for stilleleg og afslapning
 • Udforske og afprøve det fysiske miljø omkring børnehaven, ved at bruge skov, natur, nærmiljø og legeplads, i alt slags vejr, året rundt
 • Give børnene erfaringer med mange forskellige materialer
 • Hjælpe barnet med at sætte ord på, hvad der er rart og hvad der ikke er rart. Så det dermed kan sætte personlige grænser
 • Støtte forældrene i, at deres barn kan selv
 • Klippe/klistre, male og forme med børnene

Forældreinvolvering
Forældre bevidstgøres gennem…

 • Motorik-gruppe/test formidling
 • Bevægelsesanbefalinger til barnet
 • Opfordring til fritids-/sportssaktiviteter

Tegn
Vi er på rette vej, når børnene….

 • Er kropsligt aktive og udforskende
 • Viser glæde ved egen krop og mestring
 • Kan og vil selv
 • Har bevidsthed om og kendskab til egen krop
 • Har en sund og naturlig motorisk udvikling
 • Har personlige grænser og kan give udtryk for dem
 • På eget initiativ tegner, skriver, former, klipper og klistrer

Og når de voksne……

 • Har det sjovt sammen med børnene i fysiske aktiviteter
 • Er aktive udenfor, sanser og aktivt bruger det fysiske nærmiljø i og omkring børnehaven, sammen med børnene
 • Opmuntrer og støtter børns fysiske udfoldelse
 • Rummer stille/vilde lege
 • Skaber god stemning under måltider
 • Giver tid til/støtter børns selvstændighed
 • Understøtter kropslige begreber

Metoder

 • Motoriktest
 • Blyantsdans
 • Mooncarkørekort
 • Børn og seksualitet – folder til forældre
 • SMTTE på respekt for egen og andres kropslighed
 • Legegruppe
 • KTI
 • Mundmotorisk forløb

Revideret d. 7.1.19

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​