​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Dokumentation og evaluering

DE 6 LÆREPLANSTEMAER

Med udgangspunkt i Kirstine Seligmanns Børnehaves Pædagogiske Læreplaner, samt i planlægningen, udarbejdes målbeskrivelser, tegn og tiltag for nedenstående områder:

  • Alsidig personlige udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab


-samt:

  • Børn med særlige behov
  • Overgange
  • Eventuelle egne målsætninger

EVALUERING​

Evaluering i forbindelse med Pædagogiske Læreplaner er en systematisk vurdering af, hvorvidt de opstillede mål er indfriet. Evaluering er både tilbageskuende og fremadrettet. Evaluering handler således grundlæggende om opstilling af mål, dokumentation i forhold til målopfyldelse og vurdering af arbejdet.

Vi evaluerer løbende på vores arbejde med de Pædagogiske Læreplaner på vore månedlige personalemøder. I praksis skal barnets udvikling ses i en helhed i forhold til alle 6 læreplanstemaer. Man kan dog have fokus på det enkelte tema i en periode eller ved en aktivitet i forbindelse udvikling og evaluering af den pædagogiske praksis.

Vi vil en gang om året på et personalemøde op til sommerferien, skabe et overblik over i hvilket omfang vi i årets løb har arbejdet med de enkelte temaer, og også over at arbejdet med de enkelte aktiviteter bunder i et bevidst og fokuseret arbejde med ét eller flere specifikke lærerplanstemaer.

I planlægning af næste års "Årshjul" vil vi evaluere og revidere aktiviteter og temaer for det kommende års arbejde med læreplanstemaerne.

DOKUMENTATION​

Vi dokumenterer fra de enkelte forløb med fotos – online på Tabulex, hjemmesiden eller udprintede billedkollager, kreative udstillinger m.v.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​