​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Alsidig personlig udvikling

Handler om at skabe rammer for barnets udvikling af selvværd, selverkendelse, fantasi, kreativitet, motivation, vedholdenhed og personlig styrke

Læringsmål

I Kirstine Seligmanns Børnehave ønsker vi at...

 • Styrke barnets selvværd
 • Anerkende og tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer
 • Skabe en tryg og omsorgsfuld ramme for barnets udfoldelse
 • Barnet oplever sig selv som en værdifuld deltager i fællesskabet

Tiltag

Det gør vi ved at…

 • Være sammen på en respektfuld og anerkendende måde
 • Have indlevelse og kunne rumme barnets følelser
 • Være personlige og tydelige voksne
 • Holde morgensamling som en integreret del af vores hverdag
 • Byde barn og familie velkommen hver dag – give hånd
 • Skabe gode rammer for legen
 • Støtte og udfordre fantasien
 • Benævne barnets initiativer og følelser
 • Den voksne tager ansvaret for samspillet
 • Tage udgangspunkt i ressourcer og kompetencer hos børn og voksne
 • Have et tæt og forpligtende forældresamarbejde
 • Benytte en dynamisk retorik

Forældreinvolvering

Forældre bevidstgøres gennem…

 • Skriftlig og mundtlig information samt besøgsdag forud for opstart
 • Værdiformidling
 • Forælderportal
 • Ugeplan
 • Nyhedsbreve
 • Nærvær i kontakt til voksne ved aflevering/afhentning

Tegn

Vi er på rette vej, når børnene .…

 • Kan udtrykke deres følelser
 • Kan sige til og fra
 • Kan tage initiativer
 • Tror på sig selv og tør afprøve nye ting
 • Kan bede om hjælp, når de har brug for det.
 • Inddrager fantasi i leg
 • Oplever glæde ved sig selv og egen mestring
 • Deltager i fællesskabet og legen med interesse og glæde
 • Knytter sig til personalet

og når de voksne…

 • Viser arbejdsglæde og engagement
 • Tager positiv ledelse og løfter stemning
 • Handler, når de oplever mistrivsel hos et barn
 • Spørger ind til hinandens praksis
 • Er kreative og fantasifulde i deres handlinger
 • Benævner og bekræfter det enkelte barn
 • Er tydelige omkring egne grænser
 • Beder om hjælp, når de har brug for det
 • Er konstruktive og kan se muligheder
 • Vi som voksne, er autentiske og bevidste om egen rolle og egne værdier
 • Arbejde med kollegial sparring, som hjælp til den enkelte ansatte, for at få afdækket problemstillinger, handlemuligheder og ressourcer

Metoder:

 • Vi arbejder med SMTTE-model
 • Børneinterviews
 • KTI
 • Nøglen til læring, James Nottingham
 • Læringsmakkere (VFL)

Revideret d. 7.1.19

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​