​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Betaling, økonomisk fripladstilskud samt søskendetilskud

Betalingen for børnehaven følger Vejle kommunes sats for en fuldtidsplads. Betalingen reguleres normalt hvert år pr. 1. januar.

Betalingen er pr. 1. august 2018: kr. 1895,- pr. måned i 12 måneder.

Ændring af forældrebetalingens størrelse kan ske med 1 måneds varsel, i henhold til børnehavens vedtægt § 12 stk. 2.

Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud søges via Vejle kommune.