​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Betaling, økonomisk fripladstilskud samt søskendetilskud

Prisen for en børnehaveplads pr. 1.1. 2019 er 2180,- kr. pr. måned i 12 måneder.

Ændring af forældrebetalingens størrelse kan ske med 1 måneds varsel, i henhold til børnehavens vedtægt § 12 stk. 2.

Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud søges via Vejle kommune.