​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

APV-arbejdspladsvurdering

Målet med APV'en er at sikre, at sikkerheds- og sundhedsarbejdet på skolen fortsat har fokus og løbende udvikles og forbedres.

Som et led i den lovpligtige APV gennemførtes i maj 2016 en trivselsundersøgelse for skolens ansatte.

Det vurderes, at der generelt er stor tilfredshed med arbejdsmiljøet.
Der er et godt kollegialt sammenhold og en god tone, ligesom ledelsen vurderes som god.
Der er igangsat arbejde med at uddrage konklusioner og fokuspunkter.