​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Priser

Betaling for deltagelse i skolefritidsordningens aktiviteter foregår på samme måde som skolepengebetalingen – enten via PBS eller ved giroindbetalingskort – 11 gange om året. Juli er betaligsfri.

Raterne forfalder til betaling senest den 5. i månederne august –juni.

Den månedlige sats for skoleåret 2017/18 er 1060,- kr. (inklusiv daglig madordning).

I skoleåret 2018/19 er satsen (pr. 1. august 2018): 1091,- kr.


SFO-tid: 6.30-17.00

Der ydes søskendemoderation procentvis som i skoledelen.

Fra staten stilles der årligt et beløb til rådighed for samtlige landets frie grundskoler til dækning af hele eller delvise fripladser.

Tilkøb for ekstra ferieuger (27): 580,- kr. (ingen søskendemoderation).

Ang. udmeldelse i SFO: Udmelddelse skal ske med 3 måneders varsel til den sidste kalenderdag i en måned.