​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Evaluering i faget naturfag i skoleåret 2016/17

Naturfag 3. - 6. årgang

Beskrivelse af evalueringsfokus

Vores evalueringsfokus er eksperimenterende undervisning i naturfag på 3.-6. årgang.
​Det være sig forsøg i laboratoriet og derhjemme, interview af fagpersoner og ekskursioner ud af huset. Der har været en tydelig og differentieret målsætning for den enkelte elev, der selv har været med til at danne hypoteser og konklusioner.

Beskrivelse af evalueringen

3. årgang: Opbevaring og holdbarhed af fødevarer

4. årgang: Undersøgelse af vandhul og vandkvalitet

5. årgang: Konstruktion og design af fly

6. årgang: Bygge, undersøge og beskrive bygningsformer

Konklusion af evalueringen

Forløbenes eksperimenterende undervisning har bidraget til en øget grad af læring af flere årsager. De aktivt deltagende elever har gennem undervisningen i naturfag opnået en viden og kompetencer, der sætter dem i stand til at vurdere deres egne fokuspunkter samt at kunne vurdere naturfaglige problemstillinger.

Beskrivelse af fremtidigt fokus og opfølgningsplan

Vores fremtidige fokus er, at eleverne på sigt gradvist skal blive endnu bedre til at kunne danne egne hypoteser og konklusioner. De skal kunne opstille mål og kriterier for en naturfaglig undersøgelse, samt danne nye hypoteser ud fra opsamlet data. Det opnås ved, at den eksperimenterende undervisning indgår som undervisningsmetode i alle forløb i naturfag på alle klassetrin. Fokuspunktet vil være et permanent punkt på fagudvalgsmøder i det kommende skoleår.