​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Sociale kompetencer

Handler om at skabe rammer for barnets udvikling af fællesskaber, relationer og dagligt samspil mellem mennesker at kunne udvise empati, sympati, at kunne knytte sig til andre og at børn møder demokratiet og lærer dets grundlæggende værdier at kende

Læringsmål

I Kirstine Seligmanns Børnehave ønsker vi at......

 • Barnet skal gøre erfaringer med at fungere i et udviklende fællesskab med andre
 • Barnet skal udvikle konstruktive tilknytningsrelationer til børn og voksne
 • Barnet skal være en aktiv deltager i fællesskabet
 • Barnet skal opleve tryghed i relationen til både børn og voksne
 • Barnet igennem leg, samvær og aktiviteter udvikler sociale kompetencer
 • Barnet knytter venskaber


Tiltag
Det gør vi ved at....

 • Have en struktureret og genkendelig hverdag
 • Børnehaven er funktionsopdelt, så det enkelte barn, i stor udstrækning, kan navigere efter egne behov
 • Dyrke fællesskabet såsom ture ud af huset, faste grupper/pladser og samarbejdsaktiviteter
 • Dele børnene op i mindre grupper, ved aktiviteter og leg
 • Støtte og udvikle børnenes venskaber/legeaftaler
 • Inddrage barnet i alderssvarende opgaver
 • Støtte og hjælpe barnet med at håndtere konflikter
 • Sætte ord på barnets handlinger, følelser og initiativer
 • Støtte barnet i at følge eget initiativ og dets interesse i at følge andres
 • Støtte, rumme og guide barnet gennem frustration
 • Støtte barnet i at vente efter tur og i at lytte til hinanden og samarbejde.
 • Vi som voksne støtter det stille barn i at komme på banen og gøre egne ideer interessante, i forhold til fællesskabet
 • Vi som voksne hjælper det initiativrige barn, med at få øje på og lytte til de andre børns initiativer
 • Laver den gode stol og venskabstegninger
 • Have det enkelte barn og dets trivsel/udvikling som punkt til personalemøder​

Tegn
Vi er på rette vej, når børnene...

 • Deltager ligeværdigt i fællesskabet
 • Tager initiativ og derved bliver interessante i forhold til de andre børn
 • Har et tilhørsforhold til både børn og voksne
 • Formår at sige til og fra
 • Leger godt sammen
 • Venter efter tur, samarbejder
 • Er opmærksomme og lytter
 • Viser glæde ved sig selv, hinanden og fællesskabet
 • Kan møde andres følelsesmæssige udtryk og behov, og selv vise samme
 • Er glade for at komme i institutionen
 • Er nysgerrige og udforskende sammen
 • Løser konflikter
 • Hjælper hinanden


og når de voksne...

 • Løfter stemning, så man får lyst til at være en del af fællesskabet
 • Giver plads og mulighed for børnenes leg
 • Kan rumme de store følelser, der kommer til udtryk
 • Føler et tilhørsforhold til gruppen
 • Lever sig ind i børnenes behov, initiativer og leg
 • Ser det enkelte barns ressourcer og potentiale
 • Kender egne ressourcer og eget potentiale
 • Flytter sig pædagogisk
 • Viser empati
 • Er gode og sunde rollemodeller


Metoder:

 • Den gode stol
 • Sociogram
 • Børneinterviews