​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Krop og Bevægelse

Handler om at skabe rammer for kroppens motoriske og bevægelsesmæssige udvikling, at fokusere på fysisk og psykisk sundhed, at arbejde med kroppen som sanseapperat og at barnet opnår kropslig selverkendelse

Læringsmål

I Kirstine Seligmanns Børnehave ønsker vi at...

 • Barnet skal opleve glæde ved egen krop
 • Barnet skal opleve glæde ved at bevæge sig, og udvikle motoriske kompetencer
 • Barnet bliver selvhjulpent og oplever glæde ved selv at kunne mestre
 • Barnet skal udvikle respekt for egen og andres kropslighed
 • Barnet evner, at mærke egne kropslige muligheder og begrænsninger
 • Barnet skal tilegne sig verden gennem alle sanser
 • Barnet skal afprøve og erfare gennem kropslig handling
 • Barnet skal gøre erfaringer med forskellige tempi, ro og fordybelse kontra aktivitet og bevægelse

Tiltag

Det gør vi ved at....

 • Følge op tidligere daginstitutioners overlevering af det enkelte barn, hvor der har været fokus på særlige bevægelsesmæssige eller motoriske udfordringer
 • Tænke bevægelsesudfordringer ind i hverdagen og have bolde, hængekøje, områder der må tumles på, motorikrum osv. som en del af institutionen
 • Lade børnene være aktive ved tøj af og på, vaske hænder osv.
 • Have ugentlige idrætstimer i gymnastiksalen
 • Køre på mooncar
 • Understøtte kropslig udfoldelse
 • Skabe rum for stilleleg og afslapning
 • Udforske og afprøve det fysiske miljø omkring børnehaven, ved at bruge skov, natur, nærmiljø og legeplads, i alt slags vejr, året rundt
 • Give børnene erfaringer med mange forskellige materialer
 • Støtte forældrene i, at deres barn kan selv​
Tegn

Vi er på rette vej, når børnene....

 • Er kropsligt aktive og udforskende
 • Viser glæde ved egen krop og mestring
 • Kan og vil selv
 • Har bevidsthed om og kendskab til egen krop
 • Viser begejstring og glæde ved fysisk udfoldelse
 • Har en sund og naturlig motorisk udvikling
 • Er selvhjulpne
 • Eksperimenterer og udfordrer sig selv
 • Har personlige grænser og kan give udtryk for dem

Og når de voksne......

 • Har det sjovt sammen med børnene i fysiske aktiviteter
 • Er aktive udenfor, sanser og aktivt bruger det fysiske nærmiljø i og omkring børnehaven, sammen med børnene
 • Opmuntrer og støtter børnene i deres fysiske udfoldelse
 • Kan rumme de vilde lege og deltage i dem
 • Kan skabe god stemning og være nærværende under måltidet
 • Giver sig tid til og støtter børnenes selvstændighed
 • Sætter ord på og understøtter kropslige begreber

Metoder:
 • Motoriktest
 • Blyantsdans, så alle får et fint greb på blyanten
 • Mooncarkørekort