​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Ferie og lukkedage

Børnehavens hverdag er tilrettelagt ud fra, at børnene holder fridage og ferie i samme omfang som deres forældre.

Børnehaven holder lukket alle helligdage samt:
D. 23. og 24. december

Mellem jul og nytår og 2.-3. januar 2018.

Dagen efter Kr. Himmelfart
Uge 30.

Der vil forud for skoleferier være opslag bl.a. via Tabulex i børnehaven omkring tilmelding m.v. I nogle af ferieugerne tilbyder vi sampasning med SFO.